Klipp-stand up

Elin Almén tolkar Liberalernas politik i cannabisfrågan i SVTs satirprogram ”Sanningens minut”

Elin Almén tolkar Liberalernas politik i kärnkraftfrågan i SVTs satirprogram ”Sanningens minut”

Elin Almén tolkar Miljöpartiets politik i vårdfrågan i SVTs satirprogram ”Sanningens minut”

Elin Almén tolkar Miljöpartiets politik i gängkriminalitetsfrågan i SVTs satirprogram ”Sanningens minut”.

”Släng dig i brunnen” SVT 2019

”Raw Comedy Club” 2019

”Släng dig i brunnen” SVT 2018

”Släng dig i brunnen” SVT 2018

”Confessions” Comedy Central 2018

”Stand up utan gränder” Comedy Central 2017

”Ladies fight” SVT 2014